System and Software Security Lab - People

Faculty

Ph.D Student

Master Student

 • Yongjie Xu (2019-)

 • Qi Qin (2020-)

 • Yuxin Fan (2020-)

 • Huiyu Tan (2020-)

 • Mingyang Liu (2020-)

 • Ziang Xiang (2020-)

 • Hongyi Xie (2021-)

 • Shi Pu (2021-)

 • Yangbiao Ji (2021-)

 • Weijie Shao (2021-)

Alumni

Visiting Student

 • Zhen Liang (2021-, @NUDT)

 • Peisen Yao (2016.10-2017.02, Ph.D student@HKUST)

Undergraduate Student

 • Zhe Ye (2020-)

 • Yiwei Yang (2019-2020)